Swiss - Ukrainian Business Chamber
HOME CONTACT
Home Contact
Головна
Кредо
Місія
Статут
Рада директорів
Інтернаціоналізація
Наша Асоціація
Публікації
Заходи
Business Op's
Контакт
Our Partners
Винятки зі статуту
.
. UKRcham (Швейцарсько-українська ділова палата) - це некомерційна, неурядова асоціація, що підтримується своїми членами. Членство відкрите для резидентів як Швейцарії, так і України
.
. Винятки зі статуту
.
.
Стаття 1.
Під назвою "Швейцарсько-українська промислова палата" (в подальшому іменується UKRcham) розуміється об’єднання у відповідності зі статтею 60 ff Швейцарського цивільного кодексу, що знаходиться в Кiльхбергу/Цюріх. Юридичною адресою є фактична адреса, UKRcham занесена до Державного Реэстру.
.
Стаття 2.
UKRcham ставить метою стимулювання економічних відносин між Швейцарією та Україною, зокрема шляхом надання інформації щодо торгiвлi та промисловостi, видачі довідок, консультативної підтримки, сприяння контактам із промисловими, торговими підприємствами і підприємствами по наданню послуг, торгово-промисловими палатами на місці, а також компетентними урядовими установами на території країни та за кордоном.Об’єднання не переслідує економічних цілей..
.
Стаття 4.
Членом UKRcham може бути фізична або юридична особа приватного або суспільного права, зареєстрована в Швейцарії і/або в Україні.Якщо заявник подає заяву про членство в UKRcham, заява вважається автоматично поданою і в SUBA. Подавати додаткову письмову заяву не потрібно. Члени зобов’язуються бути членами обох об’єднань, членство тільки в одному об’єднанні виключено. Правління може робити виключення для об’єднань. Відповідальним за прийняття в члени є правління. Зберігаються умови статті 65 Цивільного кодексу.
.
Стаття 5.
Члени можуть наприкінці року вийти з об’єднання, попередивши про це заздалегідь, за три місяці до виходу. Вихід дійсний для обох об’єднань. Заява про вихід подається в UKRcham.У членів, що виходять з об’єднання чи виключені, немає ніяких претензій до майна об’єднання (стаття 73 Цивільного кодексу).
.
Стаття 6
Члени UKRcham повинні щорічно робити внесок в об’єднання. Розмір внеску щорічно встановлюється зборами об’єднання. При виході чи виключенні члена внесок за весь фінансовий рік залишається боргом.
.
.
Стаття 7
Органами об’єднання є:
збори об’єднання
правління
ревізори як контролюючий орган
канцелярія
.
The Збори об’єднання є вищим органом об’єднання. Вони складаються з членів UKRcham. Кожен член володіє одним голосом. Збори об’єднання приймають рішення простою більшістю голосів присутніх членів, що мають право голосу.
.
Правління складається з президента, віце-президента, а також максимум 15 членів. Організація і розподіл завдань здійснюється усередині правління. Члени обираються на термін виконання повноважень -3 роки, вони можуть бути переобрані.
.
Правління призначає ревізорів або визнану ревізійну установу. Ревізори обираються терміном на три роки і можуть бути переобрані.
.
Правління призначає канцелярі і видає її статут. Канцелярія підкоряється правлінню. Канцелярії ставиться в обов’язок виконувати поточні роботи, надавати інформацію, підтримувати контакти з членами і відомствами.
Стаття 17.
Доходи UKRcham складаються, насамперед з:
• річних внесків членів
• доходів від брошур і заходів
• гонорарів за послуги для членів і не членів
• доходів від третейського розгляду
• добровільних пожертвувань
• можливі доходи від майна об’єднання
Стаття 19.
За свої зобов’язання UKRcham несе відповідальність тільки майном об’єднання. Особиста відповідальність членів по зобов’язаннях об’єднання виключена.На покриття загальних виробничих витрат канцелярія уповноважена вимагати від членів UKRcham, а також третіх осіб покриття витрат, причому члени одержують пільгового тарифу.UKRcham може фінансувати свої активи шляхом проведення акцій пожертвування.
.
Swiss - Ukrainian Business Chamber - Seestrasse 42 - 8802 Kilchberg
Tel. +41 (0)43 377 5485 - Fax +41 (0)43 377 5486 - info@ukrcham.ch
copyright (©) 2006 | Legal Notice