Swiss - Ukrainian Business Chamber
HOME CONTACT
Home Contact
Головна
Інтернаціоналізація
Чому Швейцарія?
Чому Україна?
Консалтинг
Підтримка в передислокації
Факти
Fees
Наша Асоціація
Публікації
Заходи
Business Op's
Контакт
Our Partners
МІЖНАРОДНИЙ ВИХІД
.
. Фактори успіху, що пов’язані з ринком
.
. Ключем до успіху є знання ринку, на якому підприємства мають намір працювати. Інформацію про розмір ринку, розвиток, потенційний об’єм споживання, стан конкуренції, розмір та структуру пов’язаних з діяльністю витрат, структуру і відомості про конкурентів та потенційних клієнтів важливо знати, але не завжди легко отримати.
.
. Фактори успіху, що пов’язані з урядом
.
. Компанії, що не дуже обізнані на міжнародній торгівлі, зустрічаються з новими і різнонітними проблемами, такими як: міжнародне договірне право, перешкоди тарифної і нетарифної торговлі, антидемпінгові митні тарифи, спеціальні правила та положення, такі як угода про уникнення подвійного оподаткування, правила бухгалтерського обліку та інші.
.
. Фактори успіху, що пов’язані з соціо-культурним аспектом
.
. Соціо-культурні відмінності між країнами приховують в собі багато ризиків, зокрема, при виборі PR- кампаній і маркетингової стратегії, усному і письмовому спілкуванні з клієнтами, постачальниками та громадськістю. Непорозуміння виникнуть дуже швидко, якщо не врахувати мову та жаргон нової країни, поведінкові установки та стиль управління.
.
. Фактори успіху, що пов’язані з підприємствами
.
. Ключами до успіху є стратегічні ресурси, такі як капітал, міжнародний досвід і об’єм інформації. Навіть володіючи чи купуючи зовні всі ці ресурси, важливо внести в них власну частку, тому що сама лише співпраця із спеціальними консультативними органами або агентствами допомагає, але може і створити нові ризики залежності.
Важливим є ресурс інформації, адже не так легко зібрати достатні дані на нових ринках. Дані або приховані в найнеочікуваніших місцях, або складні для розуміння, або просто не доступні. Так як західні процеси управління базуються на компетентних даних, дуже часто для ухвалення рішення надається перевага даним, що отриманим легко, ніж зовсім ніяким.
.
. Фактори успіху, що пов’язані з продуктом/брендом
.
. Здається безумовною правдою те, що успіх залежить від якості і специфікації продукту. Менш чітким для розуміння здається той факт, що ці характеристики дуже відрізняються від країни до країни, від ринку до ринку.

Простіше кажучи: За кількома винятками, продукти не взаємозамінні між ринками.
Потрібен ретельний аналіз продуктів для перевірки допустимої норми браку і модифікації. Також не слід забувати і про цілком законну сторону: внутрішній стандарт однієї країни, наприклад DIN, це не одне і те ж, що і стандарт іншої країни, наприклад колишній ГОСТ.
.
. Фактори успіху що пов’язані з стратегією
.
. „Починати з нуля“ або „йти слідом“, яким шляхом піти? Це питання, на яке, по суті, важко дати відповідь.
Підприємства з дефіцитом стратегічних ресурсів повинні шукати можливість співпраці. Проте, це зменшить незалежність і доля партнера може стати власною долею. Можливий неконтрольований витік інформації, конфлікти можуть перешкодити розвитку, та ринкові позиції можуть послабшати.
Вступати в спільне підприємство обов’язково потрібно розважливо і непоспішаючи, дуже ретельно визначивши цілі, поле діяльності, структуру управління та підприємства, можливу стратегію виходу.
.
. Чому? Потенційні причини для міжнародного виходу
.
. Світ схожий на село, вже не існує захищеного домашнього ринку, тому, щоб забезпечити собі майбутнє, підприємства, малі чи великі, повинні звертатися до міжнародних ринків. Рано чи пізно, вони дізнаються правду, що лише чистого експорту вже не достатньо, необхідність близькості до клієнтів змушує виходити за кордон.

Деякі рушійні сили міжнародного виходу:
.
. . Перешкоди, що створюються державою через торгові обмеження
.
. Витрати на доставку, проблема своєчасної доставки
.
. Проблеми з агентами по збуту, ліцензіатами, післяпродажним сервісом
.
. Інтелектуальна власність і безпека патентів
.
. Постачання сировини і напівфабрикатів
.
. Діяльність конкурентів, постачальників або клієнтів за кордоном (та їх успіх)
.
. Місцеві зміни, такі як насичення ринку, збільшення конкурентного тиску
.
. Розподіл ризиків, зменшення сезонної залежності
.
. Більш ефективне використання власних ресурсів
.
. Доступ до зарубіжних знань та методів
.
. Необхідність розширюватися за кордон при насиченні домашнього ринку
.
. Зростання необхідності постійної присутності на ринку
.
. Полегшений вихід на ринок через спільну підприємницьку діяльність
.
. Отримання знань з виходу на ринок
.
.
. Яким чином? Види виходу на міжнародну арену
.
. 1. Торгівля (Експорт, імпорт сировини та товарів, толінг)
.
2. Прямі інвестиції
.
Продаж, виробництво, дослідження та розробка
Зарубіжні лінії зборки (імпорт частин, модулів, продукції в розібраному вигляді)
Повне виробництво за кордоном, включаючи використання місцевих джерел
Дослідження, розвиток та виробництво за кордоном (повна додаткова вартість за кордоном)
.
3. Стратегічні альянси за кордоном (співпраця з синергійними партнерами)
.
Без пайової участі
Спільні підприємства з пайовою участю
.
4. Ліцензіювання та франчайзинг
.
5. Кридити (Кредити постачальника, позики)
Swiss - Ukrainian Business Chamber - Seestrasse 42 - 8802 Kilchberg
Tel. +41 (0)43 377 5485 - Fax +41 (0)43 377 5486 - info@ukrcham.ch
copyright (©) 2006 | Legal Notice